Statistika 2023


Teenindatavate arv 16012
Kasutajate arv 4006
sh. laste arv (kuni 16a) 728
Külastuste arv 71587
Kohallaenutuste arv 35626
Kojulaenutuste arv 167275
sh. lastele 30003
sh. ajalehed ja ajakirjad 50078
Ürituste arv 131
Üritustel osalenute arv 2736
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 8
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 242
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 1334
Ajakirjad (nim.) 44
Ajalehed (nim.) 18
Auvised 44