Statistika 2022


 
Teenindatavate arv 1.12.22 15564
Kasutajate arv 4005
sh. laste arv (kuni 16a) 702
Külastuste arv 63048
Kohallaenutuste arv 28431
Kojulaenutuste arv 172706
sh. lastele 24616
sh. ajalehed ja ajakirjad 51932
Ürituste arv 133
Üritustel osalenute arv 2658
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 8
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 239
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 1299
Ajakirjad (nim.) 58
Ajalehed (nim.) 20
Auvised 44