RaRa HARIDUSKESKUSE VEEBIPESA


RaRa HARIDUSKESKUSE VEEBIPESA – kogu raamatukoguvõrgule tasuta kasutamiseks ja inspiratsiooniks 

 

Märtsist 2020 polnud õpilastel piirangute tõttu enam võimalik raamatukokku populaarsetesse teematundidesse tulla. Hariduskeskuse veebipesa haridus.nlib.ee loomine oli kiire reageerimine ühiskonna vajadustele kriisisituatsioonis, pakkudes õpetajatele ja eri vanuses õppijatele tuge ning inspiratsiooni.

Veebipesa tutvustab raamatukogude võimalusi ning rikastab õppetööd.

Veebipesa sisaldab kogumikku, konkursse ja õppematerjale. Pidevalt täienevas kogus on praegu 64 e-mängu/-ülesannet/-materjali. Õppematerjalid on loodud eri keskkondades ning üles ehitatud kas viktoriini, mängu, testi, e-kursuse, sisuka esitluse või õpetustena.

Materjalid on jaotatud teemakategooriatesse, näiteks meediapädevus, uurimistöö, ajalugu, tähtpäevad, keel ja kirjandus, eesti keel võõrkeelena, saksa keel jne. Samuti saab materjale otsida ja leida alg-, põhikooli ning gümnaasiumi tasemest lähtuvalt.  

Kokku on veebipesa kahe aasta jooksul külastatud rohkem kui 45 000 korda.  

Veebipesa on tasuta kasutamiseks kõikidele huvilistele, loomulikult ka raamatukoguvõrgule.