Statistika 2021


Teenindatavate arv 1.12.21 15564
Kasutajate arv 4007
sh. laste arv (kuni 16a) 763
Külastuste arv 65514
Kohallaenutuste arv 27613
Kojulaenutuste arv 177330
sh. lastele 26009
sh. ajalehed ja ajakirjad 58372
Ürituste arv 58
Üritustel osalenute arv 1840
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 8
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 189
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 1139
Ajakirjad (nim.) 49
Ajalehed (nim.) 25
Auvised 44