tables


Teenindatavate arv 16062
Kasutajate arv 4007
  sh. laste arv (kuni 16a) 560
Külastuste arv 73027
Kojulaenutuste arv 145611
  sh. lastele 10838
    sh. ajalehed ja ajakirjad 30703
Ürituste arv 105
Üritustel osalenute arv 2788
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 7
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 186
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 2625
Raamatud (eks.) 77145
Ajakirjad (eks.) 41
Raamatud (eks.) 77145
Ajalehed (eks.) 15
Auvised 47