Maailma Laste haikukonkurss 2021-2022


17. Maailma Laste haikukonkurss „Linnad“

Taas on aeg kuulutada avatuks Maailma Laste haikukonkurss! Haikukonkursil on Eesti lastel võimalik osaleda juba neljandat korda.  2021. –2022. aastal on  haikukonkursi teemaks „Linnad“ ja kindlasti leiavad osalejad Eesti 47 linna või maailma 10 000 linna seast hulganisti inspiratsiooni.

Konkursi korraldajaks on Japan Airlines’i Shtasutus (JAL Foundation) ning läbiviijaks Eestis MTÜ Jaapani Kultuuri Koda. JAL Foundation loodab, et kui lapsed üle kogu maailma kirjutavad haikusid ühel ja samal teemal, siis avaneb väga erinevatest riikidest ja paikadest pärit eakaaslastel võimalus jagada oma tundeid ja kogemusi ning luua uusi püsivaid sidemeid.

Haikukonkurss on eelnevatel aastatel pälvinud Eestis väga sooja vastuvõtu ja usume, et ka sel aastal saabub meile rohkelt meisterlikke haikusid. Ootame nii eelnevalt osalenuid kui ka uusi osalejaid ja loodame, et leiate mahti talletada ning teistega jagada pildikesi oma mõtetest, seekord seoses linnadega.

Haiku on Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle kogu maailma. Luuletuse juures hinnatakse eelkõige vahetust, lihtsust ja edasiantud hetkeemotsiooni. Haiku kirjutamise reeglid on kerged ja jõukohased ka lasteaaia vanematele rühmadele. Haiku võib olla nii tõsine kui koomiline ja teemaks on tihtipeale kõige tavalisemad ja lihtsamad hetked igapäevaelust.

Võistlustöid ootame 2022. aasta  28. veebruarini!

Haikukonkursi reeglid

Osalemine:

 • Igal osalejal tuleb saata üks haiku teemal “Linnad”.

 • Osaleja peab olema 2022. a 28. veebruaril 15-aastane või noorem.

 • Haikuga samale lehele tuleb käsitsi joonistada või muus tehnikas käsitsi valmistada pilt, töö esitada A4 (21 cm x 29,7 cm) suuruses paberil.

 • Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm.

​Võistlustöö:

 • Vastu võetakse kõik käsitsi tehtud kunstitööd (ei sobi fotod ja digitaalsed pildid).

 • Iga võistlustöö peab olema lapse enda varem avaldamata originaalteos. Kõrvalseisjate    (vanemate, teiste täiskasvanute, õdede ja vendade jne) abi ei ole lubatud.

 • Haiku peab koosnema kolmest lühikesest reast.

 • Tööde (haiku ja joonistuse) avaldamisõigused kuuluvad JAL Foundation’ile.

Kuhu saata valminud töö?

Töö palume saata kuni 28. veebruarini 2022 aadressil:

MTÜ Jaapani Kultuuri Koda

Suur-Karja 14

10140 Tallinn

Märgusõna: HAIKU

Konkursi tulemused:

 • Valiku kõigist vanuserühmadest teeb žürii.

 • Parimad tööd avaldame ajakirjas Hea Laps.

 • Väljavalitud tööd tõlgitakse jaapani ja inglise keelde ning saadetakse edasi konkursi korraldajale Jaapanisse. Konkursi tulemused avaldatakse JAL Foundation’i kodulehel 2022. a augustis. Konkursi antoloogias „Haiku By World Children“ avaldatud töid näidatakse JAL rahvusvaheliste lendude meelelahutusprogrammides Boeing 787 lennukites.

 • 17. Maailma Laste haikukonkursi tulemused teeme teatavaks Jaapani Kultuuri Koja Facebooki lehel.