Uudised


01.07.2020 – 01.08.2020

Kollektiiv põhipuhkus
Oleme suletud

Ootame teid alates 4. augustist


JUUNIKUU  LAHTIOLEKU  AEG:
Kõik raamatukogu osakonnad on avatud:
TEISIPÄEV, NELJAPÄEV, LAUPÄEV – kell 11.00-16.00
Võttes arvesse piiratud juurdepääsu fondidele:
• Korraga saab siseneda ruumi ainult ühekaupa.
• Teistel külastajatel palutakse oodata raamatukogu õuealal. Külastajatele kehtivad jätkuvalt 2+2 reeglid (v.a koos elavate perede puhul)

Soovitame tungivalt jätkata soovitud kirjanduse ettetellimist.
Internetipunkt – külastusi saab teha ainult eelregistreerumisega. Kasutage kindlasti kaitsemaske ja kindad. Arvutiklassis viibimine on lubatud korraga kahele külastajale ja mitte ületada 40 minutit. Eelregistreerumine toimub telefoni 60 60 855 või e-posti teel maardulinnaraamatukogu@hot.ee.

Täiskasvanute lugemissaal – võib viibida korraga kaks külastajat (üks lugeja maksimaalselt 40 min). Raamatukoguhoidja pakub teile soovitud perioodikat. Trükistele juurdepääs on piiratud. Viibimine ainult kaitsemaskiga ja kinnastega.

Kell 13.00-14.00. desinfitseerimine ja õhutamine, raamatukogu täielikult suletud.

Raamatukogu ei varusta külastajaid kaitsemaskiga ja kinnastega.
Raamatukogul on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada.


Lugupeetud lugejad

Kiiremaks ja turvalisemaks teenindamiseks palume teid esitada soovitud kirjanduse loetelu  e-postiga maardulinnaraamatukogu@hot.ee või helistada T-R kl 11.00-16.00

tel  6060855, 6060883; reserveerida saab raamatuid raamatukoguprogrammi URRAM kaudu aadressil lugeja.ee

Võimaluse järgi raamatukoguhoidjad valmistavad teile ette kirjanduse, mida saate raamatukogu avamisel saada.

 

 Raamatukogu õuealal  saab tasuta  WIFI-t kasutada.

WIFI võrk: MRK Guest Wifi; Password: password1


 

30.05.2020

KORRASTUSPÄEV

oleme suletud

 


MAIKUU

Raamatukogust on võimalik laenutada ainult

ETTETELLITUD RAAMATUID

Ettetellitud raamatud ootavad teid :
TEISIPÄEVAL, NELJAPÄEVAL ja LAUPÄEVAL
Laste osakond kl 11.00-13.00
Täiskasvanute osakonnad 14.00-16.00

!!! Juurdepääs fondidele( sh lugemissaal, internetipunkt) ajutiselt piiratud .
Kiiremaks ja turvalisemaks teenindamiseks palume teid esitada soovitud kirjanduse loetelu maardulinnaraamatukogu@hot.ee või helistada T-R kl 11.00-16.00
tel 6060855, 6060883; reserveerida saab raamatuid raamatukoguprogrammi URRAM kaudu aadressil lugeja.ee.
Võimaluse järgi raamatukoguhoidjad valmistavad teile ette kirjanduse, mida saate raamatukogu avamisel saada.
!!!Palume kindlasti külastada meid ettenähtud ajal ja jälgida kõiki ohutuse reeglid.

1.PALUME KASUTADA KAITSEMASKID. Raamatukogul on õigus maskita külastajat hoonesse mitte lubada.
2.RAAMATUKOGUL ON ÕIGUS MITTE LUBADA HOONESSE ILMSETE HAIGUSTUNNUSTEGA INIMESI(köha, nohu jne)

Tähtajaks tagastamata teavikute eest viivist ei võeta kuni 04.08.20!

Hoidkem ennast ja teisi!


1.Raamatukogude käitumisjuhend COVID-19 (1)

2.Küsimused ja vastused – Riigikantselei kommunikatsioonikeskus – 16.04.2020  EST…

3.Paberkandjal artiklist koopia lugeja e-postile…

4.E-Raamatukogu…

5.Mõistatused kogu perele siin…

 


Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused ja raamatukogud ise. Kultuuriministeeriumi üldine soovitus on, et avatuks võivad jääda teenused, kus pole otsest pidevat inimestevahelist kokkupuudet. Vajadusel ja võimalusel saab raamatukogu teenustest jätkuda e-teenindus ja e-laenutus, päringutele e-posti ja telefoni teel vastamine, uute raamatute ja perioodika hankimine ning arvelevõtmine, sisetöös nt inventuurid jne. Kuna vanemal elanikkonnal pole soovitav raamatukokku minna, tuleks äärmisel vajadusel ja ajutiselt laiendada pigem kontaktita koduteeninduse võimaluste pakkumist.

Külastajate teenindamisel, ka piiratud ulatuses, tuleb kindlasti järgida Terviseameti juhendmaterjale. Tagastatud väljaannete puhastamisel palume järgida Terviseameti Soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks (PDF) (PDF). Ohtlikuks tuleb pidada pigem inimkontakti kui käest kätte käivaid raamatud.

Terviseameti soovitus on, et raamatut tasub pärast tagastamist hoida 72 tundi puutumatult, kuna siis pole ka eraldi desinfitseerimine enam vajalik.    

uuendatud https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkondLugupeetud Maardu elanikud!

Kultuuriministeeriumi poolt  2020 aasta on välja kuulutatud Digikultuuriaastaks. Aasta väljakuulutatud teema raames  Maardu Linna Raamatukogu koostöös Maardu Linnavalitsusega pakub teile osaleda tasuta õppeprojektis “Raamatukogu – uue sajandi teabevõimalused”.

Projekti eesmärk on aidata Maardu linna elanikel 55+ omandada vajalik arv teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tööks arvutis ja Internetis. Projekt  on koolituskursus, mis aitab tutvuda tänapäevases elus kasutamiseks vajalikke kaasaegseid infotehnoloogiaid.

 Koolituskava teemade hulka kuuluvad: töö Windowsi failisüsteemiga, Microsoft Wordi tekstiredaktoriga, Interneti tundmine, teabe otsimine ja säilitamine, ID-kaardi abil dokumentide allkirjastamine ja kasutamine riigiportaalides. Samuti õpivad projektis osalejad registreerima oma isiklikku postkasti ja kirjutama e-kirju. Räägime küberturvalisusest.

Projekti toimumise aeg on mai, juuni ja september. Õppimine toimub kaks korda nädalas. Rühmad koosnevad 6-st inimesest. Õppekursuse kestvus igale grupile kaks päeva. Projekti osalemiseks on vaja kehtiv ID-kaart paroolidega.

 

Registreerimine toimub lugemissaalis raamatukogu tööajal T-L: kl 11.00-17.00, Orumetsa 8

Õppekursus, mis oli planeeritud läbiviimiseks mai ja juuni kuu ajutiselt peatatud. Lisa info saate teada hiljem.

Õppekursus MAI ja JUUNI registreerimine : 01.04.20-28.04.20

Õppekursus SEPTEMBER registreerimine: 04.08.20-27.08.20