Statistika 2020


 
Teenindatavate arv 1.12.20 15661
Kasutajate arv 4014
sh. laste arv (kuni 16a) 659
Külastuste arv 67990
Kohallaenutuste arv 36374
Kojulaenutuste arv 182128
sh. lastele 11472
sh. ajalehed ja ajakirjad 91378
Ürituste arv 73
Üritustel osalenute arv 1950
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 7
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 194
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 1158
Raamatud (eks.) 70119
Ajakirjad (nim.) 59
Ajalehed (nim.) 32
Auvised 47