Statistika 2016


Teenindatavate arv 15653
Kasutajate arv 4030
sh. laste arv (kuni 16a) 789
Külastuste arv 74476
Kojulaenutuste arv 148763
sh. lastele 13091
sh. ajalehed ja ajakirjad 63419
Ürituste arv 106
Üritustel osalenute arv 3063
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 7
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 189
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 2630
Raamatud (eks.) 70323
Ajakirjad (nim.) 41
Ajalehed (eks.) 15
Auvised 48