Statistika 2017


Teenindatavate arv 15555
Kasutajate arv 4040
sh. laste arv (kuni 16a) 811
Külastuste arv 74709
Kojulaenutuste arv 152243
sh. lastele 9372
sh. ajalehed ja ajakirjad 85923
Ürituste arv 108
Üritustel osalenute arv 3065
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 7
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 189
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 2633
Raamatud (eks.) 71766
Ajakirjad (nim.) 73
Ajalehed (eks.) 28
Auvised 46