Statistika 2019


Teenindatavate arv 1.12.19 15914
Kasutajate arv 4048
sh. laste arv (kuni 16a) 730
Külastuste arv 75244
Kojulaenutuste arv 167024
Kohallaenutuste arv 101641
sh. lastele 11112
sh. ajalehed ja ajakirjad 90591
Ürituste arv 112
Üritustel osalenute arv 3100
Kasutajatekäsutuses olevate arvutitöökohtade arv 8
Individuaalkoolituste arv internetipunktis 202
Rühmakoolitusel osalenute arv internetipunktis 2970
Raamatud (eks.) 70352
Ajakirjad (nim.) 59
Ajalehed (eks.) 32
Auvised 47