„Noor Loeb!”


Tallinna Keskraamatukogu korraldab 14. aprillil koostöös Eesti Noortekirjanduse Ühinguga noortekirjanduse päeva „Noor loeb“. Päeva toimumisaja oleme seostanud raamatu „Nullpunkt” väljaandmisega ning plaanis on see muuta iga-aastaseks traditsiooniks.

Päeva raames anname auhinna möödunud aastal Tallinna Keskraamatukogust kõige enam laenatud Eesti kirjaniku noorteraamatule. Seostame auhinna Margus Karu mälestusega ja anname välja  Margus Karu auhinna. See aitab hoida pildil olulist teost Eesti noortekirjanduses ja armastatud autorit meeles pidada. Lisaks on nimelised kirjandusauhinnad maailmas väga levinud, Eesti noortekirjanduses neid napib.

Plaanime anda välja ka teise, noorte hääletusel põhineva auhinna. Noored saavad anda oma hääle raamatule, mis oli nende arvates möödunud aasta parim noortekas. Hääletuse võitnud teose autor saab „Noor Loeb!” auhinna  (https://keskraamatukogu.ee/noor-loeb-milline-on-2020-aasta-parim-noorteromaan/). Palume teil jagada seda infot ka oma noortele lugejatele ja kutsuda ka neid üles 31. märtsini oma lemmiku poolt hääletama! Info jagamiseks saate kasutada manuses olevat plakatit.

Kutsume kõiki Eesti raamatukogusid meiega ühinema ja 14. aprillil noortekirjanduse päeva tähistama! Korraldame üritusi, jagame lugemissoovitusi, kutsume veebi vahendusel külla noortekirjanikke jpm toredat. Palun kajastage oma põnevaid ettevõtmisi sotsiaalmeedias teemaviitega #noortekirjandusepäev, et noored leiaksid info ja saaksime üksteise sündmusi jälgida ja laikida. Eesmärk on jõuda ka üle-eestilisse meediasse ning kutsume kõiki raamatukogusid üles jagama päevaga seotud infot kohalikus meedias.